Thiên An Phát đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất hội thi nấu ăn.

Thiên An Phát đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất hội thi nấu ăn.

Thiên An Phát đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất hội thi nấu ăn.

Thiên An Phát đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất hội thi nấu ăn.

Thiên An Phát đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất hội thi nấu ăn.
Hồng Sâm KGS 6 năm tuổi
Menu
Bài viết mới
Thiên An Phát đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất trong hội thi nấu ăn.

Ngày 18/10/2019, Công ty Thiên An Phát đã đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất tổ chức HỘI THI NẤU ĂN. Hội thi có hơn 39 Tổ Công đoàn hưởng ứng tham gia với chủ đề “Bữa cơm gia đình cuối tuần” . Hội thi đã tạo nên một sân chơi lành mạnh, gắn kết tinh thần đồng đội và đoàn kết trong Bệnh viện. 

 

 

 

 

Go Top